logga Pias Dekormaleri
 

Dörrar
Jag förnyar din dörr med vacker träådring eller annan passande dekor.
medeltida motiv medeltida motiv medeltida motiv medeltida motiv
Medeltida motiv Medeltida motiv Medeltida motiv Medeltida motiv

ståldörrar före ståldörrar grundade ståldörrar efter ådrad dörr
Ståldörrar före Ståldörrar grundade Ståldörrar efter Ådrad dörr

furuådrad dörr järnådrad dörr valnötsådrad masurbjörkådrad dörr motivmålad dörr
Furuådrad dörr Järnådrad dörr Valnötsådrad dörr Masurbjörkådrad dörr Motivmålad dörr
©Pias Dekormåleri. Alla bilderna är skyddade enligt upphovsrättslagen. E-post: piamalenius@gmail.com
Lindeskovvej 9, Rø
3760 Gudhjem
Bornholm, Danmark
Tel: +45 211 98 842